Ogłoszenie 64/17/08/2018

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty montażowe i wykończeniowe w Domu Opieki. Poniżej do pobrania:

Zapytanie ofertowe: klik.

Oświadczenie potencjał: klik.

Oświadczenie brak powiązań: klik.

Formularz oferty: klik.

Przedmiar do pobrania – klik.

Ostateczny termin składania ofert:  1 września 2018 roku, godzina 15:00.