Projekt Lepsze Jutro

Nasz najnowszy projekt.

Projekt Lepsze Jutro obejmuje okres od lipca 2017 do grudnia 2018 roku.

Projekt przewiduje cykl szkoleń dla rodzin oraz pracę z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

Projekt oparty jest na współpracy ze specjalistami z dziedzin: analiza behawioralna, logopedia i integracja sensoryczna.

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w gminach wiejskich.

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne dla wszystkich uczestników.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Europejskiego Program Regionalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej o Projekcie można się dowiedzieć na stronie – projektlepszejutro.pl