Pielęgniarki, Opiekunki

– Opieka nad osobami starszymi
– Opieka nad chorymi

Wykonujemy usługi pielęgniarskie, takie jak:
– zmiana opatrunku
– zastrzyki dożylne, domięśniowe
– kroplówki
– zmiany cewników
– bańki
– lewatywy

Zapewniamy całodobowy kontakt pomiędzy osobą koordynującą, a rodziną pacjenta i lekarzem. Bieżące informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.