Nasi specjaliści

Zatrudniamy lekarzy różnych specjalizacji, psychologów, rehabilitantów,  pielęgniarki i opiekunki.